Daily Archives: 30. Decembra 2012.

Vis: proračun 34 milijuna kuna

visNa posljednjoj ovogodišnjoj sjednici Gradskog vijeća usvojen je proračun grada Visa za 2013. godinu, koji iznosi 34.049.200 kuna. Prethodno su usvojene izmjene i dopune proračuna za 2012. godinu, kojima je planirani gradski proračun od 29.500.000 kuna, zbog izostalih kapitalnih potpora iz županijskog i državnog proračuna, unatoč povećanju izvornog proračuna za 23 posto, smanjen na oko 9.500.000 kuna.

Viški gradonačelnik Ivo Radica je rekao da u 2013. godini očekuje puno bolju realizaciju gradskog proračuna jer su za većinu planiranih projekata potpisani ugovori i osigurana financijska sredstva, a riječ je o sanaciji dječjeg vrtića, izgradnji nogometnog igrališta, proširenju rive na Kutu, projektu Bujica Samogor, preseljenju dijela srednje škole u zgradu bivšeg doma JNA i dr.