Daily Archives: 4. Aprila 2013.

Vis više neće imati problema u opskrbi vodom

voda1Stanovnici otoka Visa s velikim su zadovoljstvom dočekali vijesti da su “Hrvatske vode” odobrile dodatnih 4,5 milijuna kuna za početak radova na vodocrpilištu Korita, gdje su u tijeku zamjene svih crpki i radovi na bunarima. Riječ je o nastavku radova započetih 2012. godine, kad su “Hrvatske vode” investirale u vodoopskrbni sustav otoka Visa nešto više od 10 milijuna kuna, a Županija 200 tisuća kuna.

Tim je novcem, nakon rekonstrukcije i sanacije, stavljena u funkciju crpna stanica Pizdica, čime se ostvarila mogućnost crpljenja dodatnih sedam litara vode u sekundi u cjelokupni sustav, a otočne vodospreme Smokova, Stupišće, Milna, Podhumlje, Podstražje i Rukavac opremljene su mjernom opremom i opskrbljene energijom iz obnovljivih izvora, te uključene u sustav daljinskog nadzora i upravljanja.