Veleučilište VERN dolazi na Vis?

Zahvaljujući iniciZgrada bišveg pogona Jugoplastikejativi Ive Radice, viškoga gradonačelnika, i uključivanjem Grada Visa kao treće zainteresirane strane, nakon duljeg zastoja nastavljeni su pregovori između predstavnika Veleučilišta VERN i južnoafričkog poduzetnika Philipa Vermeulena oko stvaranja realnih pretpostavki da to veleučilište uskoro otvori posebnu ustrojbenu jedinicu – međunarodnog sveučilišnog centra u Visu.

Projekt bi riješio, kako je to više puta naglašavano, problem oživljavanja grada i otoka Visa izvan turističke sezone i otvorio nove razvojne perspektive, te poslužio kao jedinstveni uzorak socijalno odgovornog poslovanja u duhu javno-privatnog partnerstva.

Prigodom posjeta Visu prije nekoliko godina, predstavnicima Veleučilišta VERN zapela je za oko zgrada stare viške škole, na šetnici između Kuta i luke, inače u vlasništvu Vermeulena, koju su ocijenili idealnom lokacijom za centar i odlučili je otkupiti, ali vlasnik nije ni htio čuti za to, pa je došlo do zastoja u realizaciji projekta.
Nakon izravnog uključivanja Grada Visa u pregovore, umjesto prvotnog inzistiranja VERN-a na otkupu zgrade, ponuđeno je kompromisno rješenje prema kojem bi se za korištenje iste plaćao najam.U pismu koje je Radica uputio na adrese Veleučilišta VERN i Vermeulena početkom prosinca, među ostalim stoji:

– Uzimajući u obzir pozitivne efekte koji bi proizišli dolaskom Veleučilišta VERN i njegovih polaznika u naš grad, Grad Vis bi u okviru prezentiranih uvjeta suradnje mogao pridonijeti na način da od VERN-a preuzme sufinanciranje dijela najamnine, i to u iznosu od 200 tisuća kuna na godišnjoj razini u sljedećih pet godina, te ponuditi oslobađanje obveze plaćanja troškova komunalne naknade.

Istekom zakupnog odnosa Grad Vis je spreman sudjelovati i u idućim pregovorima oko zaključenja ugovora o daljnjem zakupu.

Grad Vis je spreman ispuniti i zahtjev Vermeulena da nakon isteka ugovorom predviđenih odnosa ne ograničava ili limitira preobrazbu ovog centra u stambene apartmane u budućnosti, među ostalim i stoga što je predmetna zgrada predviđena novim Prostornom planu uređenja grada Visa kao područje građevne namjene.

Radica nam je rekao da je od P. Vermeulena, koji je i vlasnik bivše tvornice Neptun u Komiži, već dobio pozitivan odgovor te da još čeka odgovor od Branka Štefanovića, predsjednika Upravnog vijeća Veleučilišta VERN.

Ako tripartitni sporazum između Vermeulena, VERN-a i Grada Visa uskoro bude potpisan, već na jesen 2010. godine realno je očekivati da viško veleučilište počne s radom.

28.12.2009., Bogoljub Mitraković / EPEHA

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

*