Monthly Archives: Novembar 2012

Proširena cesta Vis – Komiža asfaltirat će se dva tjedna

znakU sklopu rekonstrukcije županijske ceste Vis-Komiža, duge 10 kilometara, gotovi su radovi čišćenja postojećih rigola za odvodnju, čišćenja nanosa s postojećeg asfaltnog kolnika te proširenje kolnika. Prva etapa radova tako je privedena kraju, a izvođač radova, “Poduzeće za ceste Split” danas planira početi s drugom etapom, radovima asfaltiranja izravnavajućeg i završnog sloja asfalta.

Prema gradilišnoj dinamici, na Vis će svakodnevno trajektima riječke “Jadrolinije” pristizati po 400 tona asfalta, a asfaltiranje će potrajati dva tjedna. Riječ je o cesti izgrađenoj još daleke 1984. godine koja je tijekom godina na pojedinim dionicama više nalik na makadamsku nego na asfaltiranu cestu.