Monthly Archives: Februar 2013

Samo jedno od 123 ulja na Visu nije ekstra djevičansko

sreckoAnalizirajući proteklu maslinarsku sezonu, tijekom koje je na otoku Visu obrano oko 360 tona maslina, te prerađeno oko 54 tone maslinova ulja, članovi Upravnog odbora Udruge maslinara i uljara otoka Visa zaključili su da je bila iznimno dobra i teško ponovljiva.

Sukladno dogovoru Udruge i PZ-a Podšpilje, Jurica Fadić, stručni savjetnik poljoprivredno-savjetodavne službe za Splitsko-dalmatinsku županiju, obavio je, na zahtjev viških maslinara, analizu maslinova ulja. Napravljene su 123 analize (66 analiza slobodnih maslinovih kiselina i 57 analiza peroksida).

U blizini sela Žena Glava gradit će se elektrana

zglavaOtkako je Grad Vis 2010. godine donio Prostorni plan uređenja grada Visa, zagrebački Končar-obnovljivi izvori d.o.o. razvija projekt izgradnje fotonaponske elektrane na području grada Visa. O suradnji s Končarom viški gradonačelnik Ivo Radica kaže:

– Već treću godinu imamo kontakte s Končarom, a jedna od prvih zadaća vezanih uz ovaj projekt bila je pronaći kvalitetnu lokaciju. Prvo se kao moguća lokacija buduće elektrane spominjalo područje na brdu Sveti Andrija, međutim, zbog prevelikog broja privatnih čestica zemljišta, morali smo odustati od te lokacije jer bi nam rješavanje istih oduzelo previše vremena, pa se pristupilo traženju nove. I napokon smo se odlučili za lokaciju u blizini sela Žena Glava, u srcu otoka Visa, na predjelu Griževa glavica.

Viški arhipelag prvi na novoj geološkoj karti

kartaU organizaciji Hrvatskoga geološkog instituta (HGI) u komiškoj “Bašti” (ispod Boćarskog doma) održana je javna prezentacija lista nove Osnovne geološke karte Republike Hrvatske (OGK RH) u mjerilu 1:50.000 “Vis 3 i Biševo 1”, koji obuhvaća širi viški arhipelag (otoke Vis, Biševo, Brusnik, Sveti Andrija, Jabuka i Palagruža), odnosno najjužniji dio Splitsko-dalmatinske županije. Ovaj list čini prvi objavljeni standardizirani prikaz jedne geološko-geografske cjeline, obrađene u okviru istraživanja na nacionalnom projektu OGK RH.

Vis: sanira se i širi dio obale na Kutu

kutNa području Kuta u viškoj uvali odvijaju se radovi na sanaciji i proširenju dijela obale koje, temeljem provedenog natječaja, izvode djelatnici splitske tvrtke “Akropolis” d.o.o. Radove u vrijednosti od tri milijuna kuna financira gradska tvrtka “Issa Adria Nautika”, društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje usluga u nautičkom turizmu, uzevši, uz jamstvo Grada Visa, kredit kod HBOR-a.

Realizacijom ovog projekta obalna linija na Kutu će se izmaknuti od već postojeće za 15 metara prema moru, u ukupnoj duljini od 84 metra.

Javni natječaj za davanje u zakup nekretnina – Smiderovo

hotelvisGrad Vis raspisuje natječaj za davanje u zakup nekretnina.

Na predmetnim nekretninama planira se izvođenje radova na adaptaciji i
uređenju istih s ciljem postizanja potrebnih standarda obiteljskog Hotela na
nivou (***) sa restoranom za vanjske goste, u površini od 878 m2 na
predjelu “Smiderovo”.